Rudin®CleanSmoke

Rudin®CleanSmoke: het duurzame alternatief voor conventioneel roken

Rookt u uw producten nog steeds op de traditionele manier? Zou u ook wel eens willen proberen hoe u ze met Rudin®CleanSmoke kunt atomizen in uw rookkast?

Rudin®CleanSmoke is een gezuiverde rook die specifiek wordt toegepast in een atomizing proces. Daarbij wordt de rook met behulp van perslucht weer omgezet in een rookwolk, die nauwelijks verschilt van een conventionele rookwolk.

In een dergelijk gecontroleerd rookproces voldoen alle parameters, zoals tijd, temperatuur, vochtigheid en snelheid van de circulerende lucht aan de voorwaarden van conventioneel roken. Rudin®CleanSmoke biedt dezelfde belangrijke kenmerken, zoals smaak, kleur en houdbaarheid, als conventionele rook.

Schoner productieproces met Rudin®CleanSmoke

Een van de grootste voordelen van de Rudin®CleanSmoke-technologie is wel dat uw gerookte producten gevrijwaard blijven van verontreinigende stoffen. Tijdens de productie van de primaire rookcondensaten worden schadelijke stoffen zoals as, roet, teer en PAK’s uit de rook gefilterd. Dit gebeurt in een reinigingsproces in meerdere fasen. Om die reden heeft de Europese Unie expliciete steun uitgesproken voor het gebruik van primaire rookcondensaten. Zie hiervoor verordening (EG) nr. 2065/2003.
Bij Ruitenberg beschikken we over een eigen afdeling Quality Assurance. We kunnen u dus alle benodigde informatie geven over wetgeving, antwoord geven op uw vragen over etikettering, enz. Onze afdeling Quality Control analyseert de essentiële parameters van de rook en zorgt ervoor dat we constante kwaliteit leveren.

Duurzamer produceren dankzij Rudin®CleanSmoke

Producten die gerookt zijn met Rudin®CleanSmoke zorgen voor een beduidend betere levenscyclusanalyse (LCA). Zo levert roken met Rudin®CleanSmoke tot wel 80% minder CO2-uitstoot op en daarnaast tot wel 80% minder fijnstof dan conventioneel roken.

Aangezien het atomizing proces in een gesloten circuit plaatsvindt, komen daarbij geen andere emissies zoals stikstof (NOx) en koolmonoxide (CO) vrij.
Bovendien kunt u met atomizen wel 50% besparen op de verwerkingstijd in uw rookkast. En u hebt minder reinigingsmiddel nodig om uw rookkast schoon te maken.

Technische ondersteuning door onze experts

Bij Ruitenberg hebben we al ruim 25 jaar ervaring in het werken met gezuiverde Rudin®Smoke. We delen onze kennis en ervaring graag met u bij het creëren van een rookprofiel op maat in beuken, eiken of hickory voor uw producten. Op verzoek komen we het atomizing proces in uw productielocatie demonstreren met behulp van onze mobiele atomizing unit. Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze technologiehal in Twello, Nederland, om dit proces te bekijken.

Voordelen Rudin®CleanSmoke:

  • Schoner productieproces
  • Consistentie in kleur en smaak
  • Significante stijging productiecapaciteit
  • Lagere investeringskosten, sneller rendement
  • Minder gewichtsverlies, 3-5% meer opbrengst
video